Gothia Cup ska vara en mötesplats för världens barn och ungdomar oavsett religion, hudfärg, kultur eller nationalitet. Med fotbollen som gemensam nämnare vill vi skapa möten. Möten som ger kunskap och leder till utveckling på och utanför planen, såväl på hemmaplan som ute i världen.

Gothia Cup Foundation består av en samling projekt som Gothia Cup driver i syfte att ge barn och ungdomar som annars inte hade haft chansen, möjligheten till utbildning och och en aktiv fritid.

Att engagera sig i barns förutsättningar utanför själva fotbollen och utanför Sverige har alltid varit en viktig del i Gothia Cup. Skolorna i Kongo, Kim Källström Trophy och Meet the world med SKF är exempel på det. Sedan 2013 samarbetar vi dessutom med UNICEF för barns rättigheter.

Vi vill göra skillnad och som deltagare eller sponsor i Gothia Cup hjälper du till att göra världen lite bättre.

Här nedan kan du läsa en kort beskrivning av projekten.

Gothia Cup Foundation

United for Children – Unicef

Under namnet United for Children samarbetar världens ledande barnrättsorganisation med världens största fotbollsturnering för barn och ungdomar.

UNICEF och Gothia Cup har verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar över hela världen och vi delar många värderingar. Därför har vi inlett ett långsiktigt samarbete och ska tillsammans arbeta för barns rättigheter. Vår gemensamma strävan är att den största fotbollsturneringen för barn och ungdomar också blir den bästa ur barnens perspektiv. På och utanför planen, såväl på hemmaplan som ute i världen.

Läs mer om projektet United for Children


Meet The World – SKF

Meet The World är ett projekt som Gothia Cup bedriver tillsammans med SKF. Projektet som består av mindre turneringar runt om i världen har som syfte att skapa globala mötesplatser för ungdomar oavsett kön, social bakgrund, ålder, kultur och religion.

Turneringarna spelas över hela världen och de vinnande lagen kommer att få resa till Göteborg för att representera sitt land och SKF i Gothia Cup. Under 2015 kommer ungefär 25 turneringar att genomföras runt om i världen. Och lika många lag att få en möjlighet att spela Gothia Cup på plats i Göteborg.

Läs mer om projektet Meet the World


Gothia Cup Village i Afrika

Att Gothia Cup engagerar sig i barns möjligheter och rättigheter är inget nytt. Redan i slutet på 90-talet föddes tanken om att Gothia Cup ska vara en mötesplats även utanför Göteborg.

I Ougadougou, Burkina Fasos huvudstad, byggde vi en fotbollsanläggning med planer, omklädningsrum och samlingslokaler. Över 1000 elever spelade inte bara fotboll utan deltog också i sociala aktiviteter för att lära sig mer om demokrati, jämlikhet och hur man kan förebygga HIV/Aids.

För tio år sedan invigde vi tillsammans med Equmeniakyrkan (fd Svenska Missionskyrkan) en liknande skola i Kongo-Brazzaville. Här har närmare 2000 barn från olika etniska grupperingar kunnat mötas och få en fristad bortom motsättningar och inbördeskrig.

Läs mer om fotbollsskolorna i Afrika


Kim Källström Trophy

Kim Källström Trophy erbjuder ungdomar med någon form av utvecklingsstörning samma möjlighet att delta i The World Youth Cup. Kärleken till fotbollen är den gemensamma nämnaren för oss alla.

Kim Källström Trophy är ett samarbete mellan Gothia Cup, Special Olympics Europe/Eurasia, Special Olympics Sweden och självklart vår huvudsponsor, den svenska landslagsspelaren Kim Källström.

Läs mer om Kim Källström Trophy


Gothia Cup Fundraising Program

Varje år hjälper Gothia Cup lag att komma till turneringen. Genom bidrag för deltagande och resa ges lag som annars inte hade haft chansen en möjlighet att delta i The World Youth Cup.


Sponsorer

BRA