VISION

BK Häcken ska vara en attraktiv allsvensk klubb som varje år utmanar om Europacupspel samt är världsledande på att arrangera ungdomsturneringar.
  • - Vi ska vara attraktiva för supporters, sponsorer och spelare.
  • - Vår långsiktiga framgång i Allsvenskan bygger på vår attraktionskraft.
  • - Våra evenemang och ungdomsturneringar ska vara världsledande.

POSITION

Att vara utmanare präglar varje del av föreningen. Som en av de yngsta elitföreningarna har vi ständigt utvecklats genom att gå vår egen väg. Satsningar på affärsprojekt och arrangemang har fört oss framåt. Att utmana är ett attraktivt löfte för såväl spelare som för publik och företag.
  • - Vi utmanar det svenska fotbollsetablissemanget.
  • - Vi hittar nya lösningar och går vår egen väg.
  • - Vi är klubben för den som vill och vågar sticka ut.

KÄRNVÄRDEN

- Utveckling
Vår förening är skapad av entreprenörer och utvecklare.
Vi fortsätter att utveckla och utvecklas för att nå ambitiösa mål.
Vi fortsätter att våga tänka annorlunda i en fotbollsvärld fylld av traditioner.
Vår utveckling leder till framgång.

– Ungdomar
Vi ska vara bäst i Sverige på att identifiera och utveckla fotbollstalanger.
Våra evenemang och kringprojekt riktar sig till ungdomar.
Ungdomar är framtiden och vårt arbete med ungdomar hjälper oss att utvecklas i synergi med omvärlden.

- Mångfald
Vi är en förening som i varje del av verksamheten ser mångfald som en framgångsfaktor. Det gäller såväl våra fotbollslag som våra evenemang och kringarrangemang.
Vi arbetar medvetet för att skapa en kultur där alla känner sig delaktiga och där alla ska kunna bidra med hela sin förmåga oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, ålder eller sexuell läggning.
Vi lever och verkar i en mångkulturell stad där närmiljön på Hisingen i allra högsta grad berikas av mångfald.

– Samhällsengagemang
Vi tror på att våra insatser gör skillnad. Vårt arbete med ungdomar i våra fotbollslag, vårt arbete med internationella evenemang samt arbetet med skolprojekt i Sverige och Afrika ska göra skillnad.
Vi ska vara en viktig del av samhället i vår närmiljö där vår lyhördhet och känsla ska ge oss en position som en viktig aktör i Göteborg.
Genom våra handlingar och engagemang ska synen på BK Häcken vara positiv. Oavsett fotbollsintresse, lagtillhörighet eller geografisk koppling.