Notiser från Häckens årsmöte

Ett enhälligt årsmöte valde Anders Billström till ny ordförande för Bollklubben Häcken. Billström efterträder därmed Lennart Karlsson på posten och är vald på två år. Siri Mårtensson valdes även in som ny ledamot i styrelsen och Dan Martinsson samt Martin Olofsson blev omvalda på två år. Även valberedningen fick förnyat förtroende. Det var ett historiskt årsmöte såtillvida att det var det första som genomfördes på Bravida Arena, här är ett urval av de punkter som behandlades:

Mötet inleddes med en parentation för de Häcken-medlemmar som inte längre är med oss. Jan Hedlund, Hans Mjöberg, Bengt Larsson, Conny Simonsen, Per-Olof Nylén, Jan Ove Myrman och Bertil Källström.

Föreningen omsatte 2015 hela 161 mkr – den högsta omsättningen någonsin. Resultatet landade på plus 6,6 mkr och det egna kapitalet uppgår till knappt 67 mkr. Det beslutades även att inte förändra medlemsavgifterna. Budget för kommande år låg på en omsättning på 142 mkr samt ett resultat på -1,3 mkr. Det kan vara värt att notera i sammanhanget att Häcken inte budgeterar med spelarförsäljningar.

Klubbdirektör Dennis Andersson beskrev hur verksamhetsplanen såg ut inför 2016 efter att ha konstaterat att man uppnått de mål som sattes upp 2008. Bland annat har Akademiverksamheten nått femstjärnig status, något endast fem andra klubbar har. För framtiden planeras bl a en utbyggnad av Gothia Park Academy, Andersson erhöll bifall för att utreda möjligheten att införskaffa en fastighet avsedd för klubbens spelare.

Sabine Söndergaards stipendium tilldelades Hisingens Boxningsklubb för dess arbete med ungdomar i framförallt Biskopsgården.

Gamla Häckenpojkars Hederspris tilldelades avgående ordföranden Lennart Karlsson för hans engagemang och arbete med Bravida Arena och Gothia Park Academy.

Dessutom pratade Peter Gerhardsson om laget och reflekterade över att det är hans åttonde säsong som chefstränare för BK Häcken samt att det är två spelare kvar från den trupp han tog över inför 2009.

Mötets ordförande Seroy Ghazarian tackade för ett väl genomfört årsmöte.

Huvudpartner

Officiella branschpartners