Bokslutet för 2016

Årsredovisningen för 2016 visar att BK Häcken hade en omsättning på 154,5 miljoner kronor och klubben gjorde ett minusresultat på 7,5 miljoner kronor.

– Vi har under många år byggt upp ett eget kapital för att klara av tillfälliga minusresultat. Största anledningen till att vi, för ovanlighetens skull, visar ett minusresultat i år, är att vi har ett negativt resultat i förhållandet köpa/sälja spelare, samt att vi har investerat en hel del pengar i våra egna anläggningar. Det är en medveten strategi, där vi gjort en satsning på spelartrupp och på våra anläggningar 2017 – kostnader vi tog 2016, säger klubbdirektör Dennis Andersson.

Resultatet innebär att klubbens eget kapital minskar till 59,1 miljoner kronor, per den 31 december 2016.

– En siffra som väl uppfyller föreningens beslut om att som minimum ha ett eget kapital på 20 miljoner kronor, säger Dennis Andersson.

Sedan återkomsten till Allsvenskan, 2009, har BK Häcken gjort ett positivt resultat på 30,2 miljoner kronor.

Årsredovisningen finns tillgänglig för klubbens medlemmar på Gothia Park Academy, från och med i dag, måndag, 27 februari. Årsberättelsen går att läsa här.

(tkr) 2016 2015

Nettoomsättning: 154 466 157 494

Resultat: -7 525 6 241

Eget kapital: 59 098 66 793

Huvudpartner

Officiella branschpartners