Styrelsens yttrande gällande årsmötets motion

Läs motionen HÄR.

Styrelsens svar

Styrelsen yrkar avslag på den inkomna motionen med följande förklaring:

Antingen delar man upp världen i ”vi och dem” eller så bygger man broar mellan människor. Samtalstonen i världen har blivit mer polariserande, med starka krafter som utnyttjar människors rädsla för det som är annorlunda. Vi som står för internationalism och mångfald är övertygade om att möten bygger broar.
BK Häcken har skapat och byggt upp Gothia Cup till en öppen mötesplats för världens ungdomar. Alla är lika välkomna. Oavsett kön, hudfärg, kultur eller religion. Genom Gothia Cup blir också BK Häcken en förening som starkt vilar på denna öppenhet, på en tro att möten skapar kunskap som i sin tur råder bot på fördomar vi har mot det okända. Att då välkomna alla till oss samtidigt som vi förbjuder oss själva att besöka dem blir en omoralisk handling.
Det finns heller ingen avrådan till utbyte mellan våra länder från vare sig Svenska Fotbollförbundet eller regeringshåll.

Huvudpartner

Officiella branschpartners