Sammanställning av BK Häckens årsmöte 2018

På måndagen hölls årsmöte för BK Häcken på Bravida Arena. 70 medlemmar och 21 åhörare närvarade. Här följer en sammanfattning av punkterna som avverkades.

I vanlig ordning inleddes mötet med en tyst minut för de under året avlidna medlemmarna. Därefter gick styrelseordförande Anders Billström igenom verksamhetsberättelsen.

Vi fick också en presentation av det ekonomiska resultatet för 2017, som visade på en omsättning av 167 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 51 000 kronor. Även budgeten för 2018 godkändes.

Dennis Andersson gick igenom de strategiska målen där SM-guld inom fyra år kvarstår. Utöver detta fortsätter vi att satsa på vår akademi, vår strävan att få ett publiksnitt på 5 000 åskådare, 30 miljoner i sponsorintäkter samt en ytterligare expansion av Gothia Cup runtom i världen.

Under året har en damutredning gjorts som resulterat i en treårsplan där vi bland annat ska tillsätta mer resurser, ökat fokus och ha en tydligare uppföljning av damverksamheten. Inom tre år ska damlaget spela i Division 2.

Det fanns en motion om att avstå träningsläger i Dubai, en fråga som engagerade medlemmarna. Avslutades med votering och votering och omröstning där styrelsens förslag att avstå motionen fick 35 röster mot 25 för motionen.

Därefter var det dags för val. Ordförande Anders Billström valdes om på två år, så även ledamöterna Siri Mårtensson, Dan Martinsson och Martin Olofsson. I styrelsen finns även Göran Pregmark, Louise Karlsson och Johan Lövqvist.

Huvudpartner

Officiella branschpartners