Paulinho fick stående ovationer på årsmötet

Paulinho fick stående ovationer när han tog emot Guldkängan, priset för 2018 års bästa spelare i BK Häcken, och Dennis Andersson tackades av för sina tio år som klubbdirektör, när BK Häcken höll årsmöte på måndag kvällen.

Som avgående klubbdirektör passade Dennis Andersson på att göra en liten historisk tillbakablick och visade på de strategiska mål BK Häcken satte upp 2008, när han tillträdde posten. När årsmötet sedan fastställde verksamhetsplanen och de strategiska målen som är uppsatta för perioden 2017–2021, blev det än en gång tydligt vilken utveckling föreningen haft det senaste decenniet.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och de strategiska målen, samt målet för minsta nivå på eget kapital vid det kommande verksamhetsårets utgång, 32,4 miljoner kronor (20 procent av omsättningen).

Mötet följde sedan valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer.

Till valberedning valdes Hans Andersson (ordförande), Robin Carlander och Carl-Johan Billing.

Val av styrelse:

Ordförande: Anders Billström, vald tom 2019.

Ledamot: Siri Mårtensson, vald tom 2019.

Ledamot: Dan Martinsson, vald tom 2019.

Ledamot: Martin Olofsson, vald tom 2019.

Ledamot: Göran Pregmark, vald tom 2020.

Ledamot: Louise Karlsson, vald tom 2020.

Ledamot: Johan Lövqvist, vald tom 2020.

Suppleant: Ulf Angerås, vald tom 2019.

Val av revisorer:

Som revisor valdes Per-Anders Bohman och Anders Andersson för 1 år, samt Agneta Glader och Ralf Ekman som revisorssuppleanter på 1 år. Som yrkesrevisor valdes Stellan Jeanson.

Huvudpartner

Officiella branschpartners