Kalendrar för nästa säsong kommer i början av året.