Dam Föreningen
2021-01-13 15:01:00
BK Häckens styrelse välkomnar till extra årsmöte

BK Häckens styrelse har i dag bjudit in föreningens medlemmar till ett extra årsmöte, för att ta ställning till styrelsens förslag om övertagande av Kopparbergs/Göteborg FC:s verksamhet. Mötet kommer att hållas den 27 januari.

– Utifrån de nya förutsättningar som GFC:s besked innebar, är vi övertygade om att det här vore det bästa för både BK Häcken och för Göteborgsfotbollen i stort, säger ordförande Anders Billström.


Kort efter att Kopparbergs/Göteborg FC gick ut med pressmeddelandet om att föreningen avbryter sin elitsatsning, kontaktades BK Häcken av advokat Carl Fhager, som av GFC fått i uppdrag att utreda hur satsningen i Damallsvenskan skulle kunna utvecklas vidare i en annan förening.

BK Häcken, som haft ett representationslag på damsidan sedan 1978 och sedan fyra år tillbaka drivit en långsiktig satsning för att klättra i seriesystemet enligt devisen ”organiskt mot eliten”, konstaterade att GFC:s beslut påverkade klubbens verksamhet, från flickor sex år till representationslaget i division 2. Detta då ett lag i Damallsvenskan i Göteborg identifierats som en viktig del för BK Häckens satsning mot eliten – dels för betydelsen av fotboll på högsta nivå på nära håll, för att inspirera och föda drömmar; dels för att det var den naturliga vägen för BK Häckens unga talanger som är redo för eliten innan klubben själv kan erbjuda fotboll på elitnivå på damsidan.

Under den senaste tiden har BK Häcken därför utrett frågan från Carl Fhager och GFC – om föreningen ser en möjlighet att ta över Kopparbergs/Göteborg FC:s verksamhet – och fört interna samtal för att komma fram till om det skulle vara en hållbar lösning för klubbens långsiktiga ambition att vara en hel förening med elitverksamhet på såväl dam- som herrsidan.

Med det arbetet som grund, väljer styrelsen nu att föreslå för det extra årsmötet att BK Häcken ska ta över GFC:s verksamhet. Den positiva responsen i frågan från klubbens nuvarande dam- och juniorlag, har varit avgörande för styrelsen.

– Att vårt nuvarande A-lag är positivt till det här var en deal breaker för oss, annars hade inte styrelsen gått vidare med det här förslaget till medlemmarna, säger Anders Billström.


I underlaget till sitt förslag skriver BK Häckens styrelse bland annat:

Med de nya förutsättningarna, att Kopparbergs/Göteborg FC avbryter sin elitsatsning, ser vi i dag tre alternativ: BK Häcken tar över verksamheten, en annan elitklubb i Göteborg tar över verksamheten, eller så läggs verksamheten ner och Västsverige står utan representation i Damallsvenskan 2021.

För så väl BK Häckens verksamhet som för Göteborgsfotbollen i stort, så behöver staden ett lag i Damallsvenskan. Styrelsen föreslår att BK Häcken tar över Kopparbergs/Göteborg FC:s verksamhet och att klubben därmed får ett representationslag i Damallsvenskan som går in och arbetar efter samma sportsliga strategi som klubbens herrlag i Allsvenskan, med målsättningen att vara ett kontinuerligt topplag i svensk fotboll.

Förslaget innebär vidare att BK Häckens befintliga division 2-lag kommer att driva sin verksamhet i nära samarbete med representationslaget, där planen för division 2-laget för 2021 ligger fast.

Styrelsens förslag går att läsa i sin helhet här.

BK Häcken
BK HÄCKEN 2019 | All Rights Reserved