Föreningen
2023-09-15 10:00:00
BK Häcken ökar säkerheten kring sina evenemang

Med anledning av den förhöjda terrorhotnivån i Sverige, vill vi på BK Häcken informera våra matchbesökare om att vi genomför vissa förändringar i vårt service- och säkerhetsarbete på Bravida Arena, för att skapa en trygg och bra upplevelse för vår publik. 

 

BK Häcken kommer att höja visiteringsnivån vid alla entréer, genom en utökad selekteringsgrad av besökarna. För att detta inte ska ha för stor påverkan på köerna in till arenan, kommer vi att öppna Bravida Arena 75 minuter före avspark när herrarna spelar och vi uppmanar alla besökare att komma i god tid. På damernas hemmamatcher öppnar Bravida Arena 60 minuter innan.

Det är endast tillåtet att ta med väskor som är max 40x40x20 cm in på arenan. 

Vi kommer även att förstärka vår matchpersonal med fler personer i service- och trygghetsskapande syfte. 

 

De åtgärder som genomförs ska inte påverka publikens matchupplevelse utan förhoppningen är att en ökad synlighet och höjd säkerhetsnivå ska förbättra upplevelsen på Bravida Arena. Som evenemangsarrangör planerar och genomför vi, tillsammans med våra samverkansaktörer och polismyndigheten, varje enskilt matchevenemang utifrån de för matchen givna förutsättningarna, för att skapa ett tryggt och bra evenemang. 

BK Häcken
BK HÄCKEN 2019 | All Rights Reserved