Resumé av årsmötet 2022 - BK Häcken BK Häcken
Föreningen
2023-03-16 19:33:15
Resumé av årsmötet 2022

BK Häcken genomförde under torsdagskvällen årsmötet för 2022. Inför 100 medlemmar diskuterades bland annat stadgeändringar och en inkommen motion om ställningstagande emot införandet av VAR.

 

Kvällen inleddes med att Ordförande Anders Billström gick igenom fjolåret för verksamheten.

– Känslan är att vi står inför ett minst lika intressant år i år, sade Billström.

Årsmötet fortsatte därefter med val av Ordförande och sekreterare för mötet. Seroj Ghazarian valdes till Ordförande och Per-Anders Bohman till sekreterare. Mötets Ordförande gick därefter igenom dagordningen.

 

Under punkt 10 b föreslogs det att klubben alltid ska ha 20 procent av omsättningen i eget kapital. Detta stöddes av en bred majoritet. Under nästföljande punkt i dagordningen, punkt 11, låg frågan om stadgeändringar. Medlemmarna valde därefter att rösta igenom stadgeändringarna som kommer att justeras efter liggande förslag.

Därefter diskuterades en inkommen motion gällande VAR. Yrkandet handlade om att BK Häcken som klubb ”aktivt och tydligt ska ta ställning emot införandet av VAR-systemet”. Styrelsens föreslog att mötet skulle avslå motionen i sin helhet vilket medlemmarna röstade igenom, med löfte om att frågan, skulle den aktualiseras, kommer att röstas igenom på ett medlemsmöte.

 

Årsmötet behandlade därefter, under punkt 12, val av styrelse och revisorer. Ett enat årsmöte ställde sig bakom den föreslagna styrelsen och de föreslagna revisorerna som är desamma som tidigare.

Louise Karlsson, Johan Lövqvist och Sofia Altås blev omvalda som ledamöter för ytterligare två år i styrelsen. Suppleanten Johan Zachrisson blev omvald för ytterligare ett år.

Revisorerna Per-Anders Bohman, Agneta Glader samt revisorssuppleanterna Anders Andersson och Ralf Ekman blev omvalda för ytterligare ett år.

 

Styrelse:

Ordförande: Anders Billström, vald t.o.m. 2023.
 Ledamot: Siri Mårtensson Hjälmberg, vald t.o.m. 2023.
 Ledamot: Dan Martinsson, vald t.o.m. 2023.

Ledamot: Martin Olofsson, vald t.o.m. 2023.

Ledamot: Louise Karlsson, omval t.o.m. 2024 (2 år).
 Ledamot: Johan Lövqvist, omval t.o.m. 2024 (2 år).
 Ledamot: Sofia Altås, omval t.o.m. 2024 (2 år).
 Suppleant: Johan Zachrisson, omval t.o.m. 2023 (1 år).


Revisorer:

Revisor: Per-Anders Bohman, omval t.o.m. 2023 (1 år).

Revisor: Agneta Glader, omval t.o.m. 2023 (1 år).

 Revisorssuppleant: Anders Andersson, omval t.o.m. 2023 (1 år).

 Revisorssuppleant: Ralf Ekman, omval t.o.m. 2023 (1 år).

 Yrkesrevisor: Stellan Jeanson, omval t.o.m. 2023 (1 år).


BK Häcken
BK HÄCKEN 2019 | All Rights Reserved
BK Häcken använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen samt förbättra webbplatsens funktionalitet.