Football Friday

Football Friday är ett integrationsprojekt där ungdomar mellan 13–20 år, från olika delar av Hisingen, träffas och spelar spontanfotboll tillsammans varje fredag kväll från oktober till april. Syftet med Football Friday är att erbjuda en plats för fotbollsaktivitet dit alla i rätt ålder, oavsett social bakgrund, kön och kulturell eller religiös tillhörighet, är välkomna. Syfte är också att bygga kamratskap och motverka utanförskap, samt erbjuda en meningsfull och rolig aktivitet under fredagskvällarna på en central, trygg och tillgänglig plats.

Fakta

Plats: Lundbystrand
Deltagare: Ungdomar, både killar och tjejer, mellan 13-20 år
Ansvariga: BK Häcken, Ungdomssatsningen Hisingen & Hisingen FC
Aktivitet: Spontanfotboll och matcher 5 mot 5


Aktivitetspaketet

Detta är ett projekt som under våren testas som en pilot tillsammans med Frölunda Indians och Göteborgs stad. Projektet har som syfte att skapa en möjlighet för skolungdomar till en större tillgänglighet och vetskap om Göteborgs kultur- och idrottsutbud, på förfrågan av Göteborgs Stad, samt att på ett aktivt sätt skapa möten mellan elever från olika skolor i staden. Via BK Häcken och Frölunda Indians får barnen en chans att på ett aktivt sätt upptäcka och uppleva nya platser och aktiviteter tillsammans nya och gamla vänner på ett roligt och aktivt sätt.

Fakta

Plats: Frölundaborg och Bravida Arena
Deltagare: 4:e klassare i Göteborg (Tolered- och Sjumilaskolan i piloten)
Ansvariga: Göteborgs stad, BK Häcken & Frölunda Indians
Aktivitet: Gemensam skridskoträning med Frölunda i Frölundaborg och fotbollsträning och lek med Bollklubben på Bravida Arena ligger som grund för dessa aktiviteter.

Huvudpartner

Officiella branschpartners