Vägen Framåt

En trygg idrott för alla

BK Häcken vill utveckla och utbilda våra barn och ungdomar både på och utanför planen, för att de ska växa såväl som spelare som människor. Genom att skapa en trygg idrottsverksamhet för alla barn, föräldrar och ledare, vill vi utveckla så många som möjligt, så länge som möjligt.
BK Häcken har genomfört Rädda Barnens idrottsutbildning – High five, fem steg till trygg idrott för barn och unga – för att skapa tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar, mobbning och sexuella övergrepp.
I vår ungdomsverksamhet arbetar vi med en utbildningsplan på fotbollsplanen och en annan vid sidan av planen, för att vi tror att vi utbildar bättre fotbollsspelare genom att fostra hela människor.

Ledstjärnor för BK Häckens ungdomsverksamhet

1. Positiv attityd

Jag tänker positivt om mig själv och andra.

2. Ärlighet

Jag är ärlig och schysst på och vid sidan av planen.

3. Respekt

Jag visar respekt för medspelare, tränare, domare och motståndare.

4. Ansvar

Jag tar ansvar för mig själv och mitt lag.

5. Hänsyn

Jag visar hänsyn mot andra och mig själv och använder därför ingen tobak eller andra droger.

6. Ödmjukhet

Jag lyssnar på andra och agerar inte egoistiskt.

7. Bra språk

Jag använder ett vårdat språk och använder inte svordomar.

8. Uppmuntran

Jag stödjer och uppmuntrar mina kamrater och ledare.

9. Pålitlighet

Jag är en pålitlig person och mina kamrater ska kunna lita på mig.

10. Förebild

Jag är en god förebild för andra.

Visselblåsning

I BK Häcken är det viktigt att alla känner sig trygga och att vi tillsammans skapar en bra miljö – främst för våra barn och ungdomar men även för alla vuxna som är verksamma i föreningen. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss. Förtroendet från våra medlemmar, supportrar, kunder, funktionärer, leverantörer och partners, samt från det samhälle vi är en del av.  
Det är viktigt för oss att vår föreningskultur är öppen, trygg och förtroendefull och vi vill främja en öppen dialog.

I alla delar av samhället kan det uppstå situationer och för BK Häcken är det viktigt att oegentligheter eller oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt.  
Det är därför viktigt att alla som är involverade i föreningens verksamhet har möjlighet att fritt utbyta erfarenheter. Vi är dock medvetna om att det kan finnas situationer där det kan vara svårt att ge information eller rapportera om erfarenheter om föreningen eller om anställdas beteenden genom normala kanaler.  
I vårt system för visselblåsning kan du – säkert och anonymt – rapportera om oegentligheter eller olagligheter i samband med aktiviteter som rör föreningen. 
Rapporten går till Whistleblower Partners Screening Service som är en oberoende rapporteringskanal med sakkunskap om hantering av alla typer av rapporter – brott, missbruk eller annan oönskad verksamhet.  

Läs mer om vad som utgör ett visselblåsarärende på arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Det är viktigt att det inte bara gäller allmänt missnöje kring ledare, klubben eller hur vi bedriver fotbollsverksamheten – då ber vi er vända er till någon person i klubben som ni har förtroende för.

Tillsammans skapar vi en hållbar miljö för varandra.

Psykisk ohälsa

BK Häcken arbetar för att uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa.
I samarbete med Suicidprevention i Väst, SPIV, och Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, får föreningens 15-årslag, samt alla ledare och föräldrar i ungdomsverksamheten, gå en utbildning i psykisk livräddning, för att få mer kunskap om hur man kan förebygga psykisk ohälsa och självmord.
Psykisk livräddning ger en grundläggande kunskap om hur psykisk ohälsa och självmordstankar kan uppstå. Man får lära sig vilka signaler man kan vara uppmärksam på, vad man kan göra som medmänniska om man misstänker att någon tänker på självmord och vad man kan göra för att hjälpa sig själv om man mår dåligt. Faktakunskaper varvas med personliga berättelser från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och självmord.
 
Mår du dåligt och behöver hjälp, eller är du orolig för en anhörig? Det finns många hjälplinjer och stödsajter att vända sig till: https://suicidprev.se/hitta-hjalp/

Locker Room Talk

BK Häcken arbetar medvetet för att skapa en kultur där alla känner sig delaktiga och där alla ska kunna bidra med hela sin förmåga oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, ålder eller sexuell läggning.
Som en del i det arbetet genomför föreningens 14-årslag på pojksidan Locker Room Talk-utbildningen, i samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
Locker Room Talk-metoden är en samtalsserie på 15 minuter gånger åtta tillfällen. I samband med fotbollsträningarna samlas killarna i omklädningsrummet, där de får jobba med jämställdhet och schyssta attityder.

Certifiering mot övergrepp

Som första fotbollsförening i Göteborg certifierades BK Häcken i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn och unga inom idrotten, 2018. Utbildningen och certifieringen genomfördes av Sportfront.
Ledare och styrelseledamöter har genomgått en dagslång utbildning och föreningen har en handlingsplan för att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Samtliga ledare måste lämna in utdrag ur belastningsregistret för att få leda lag i BK Häckens ungdomsverksamhet.
BK Häcken
BK HÄCKEN 2019 | All Rights Reserved